LV   |   EN   |   RU

WELCOME TO NTG Latvia
SIA

Par mums

1998.gadā Dānijā TIKA nodibināta KOMPĀNIJa  "nordic Transport Group".
2012.gadā, ienākot Latvijas tirgū, TIKA reģistrēta "NTG Latvia" SIA.


Šobrīd "Nordic Transport Group" strādā ap 1000 cilvēku.
"NTG Latvia" SIA ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedrs. 


Balstoties uz mūsu komandas profesionalitāti, plašu aģentu
un sadarbības partneru loku UN PLAŠU  autotransportA izvēli, esam ļoti elastīgi un piemēroti GANDRĪZ jebkurai klientu vajadzībai.


"NTG LATVIA" - PARTNERIS, KAS UZŅEMAS PILNU ATBILDĪBU PAR VISU RISINĀJUMU IZPILDI.


"NTG LATVIA" - PROFESIONĀĻU KOMANDA, KAS STRĀDĀ JŪSU LABĀ UN ĻAUJ JUMS BŪT DROŠAM PAR SAVU BIZNESU.


MĒS ESAM APDROŠINĀJUŠI SAVU DARBĪBU AR EKSPEDiTORA CIVILTIESISKO APDROŠINĀŠANU  EUR 400 000 APJOMĀ UN NOLIKTAVU OPERATORA  CIVILTIESISKO APDROŠINĀŠANU  EUR 1 000 000 APJOMĀ.